Tworzenie dokumentów PDF z wybranych stron

W Edytorze PDF można tworzyć dokumenty PDF z wybranych stron.

  1. W okienku STRONY wybierz strony, z których chcesz utworzyć dokument PDF.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy te strony i kliknij Utwórz plik PDF z zaznaczonych stron w menu skrótów.
  3. Utworzony dokument zostanie otwarty w nowym oknie Edytora PDF.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article