Drukowanie dokumentów PDF

Przy użyciu Edytora PDF można drukować dokumenty PDF. Przed rozpoczęciem drukowania należy upewnić się, że komputer jest podłączony do drukarki lokalnej lub sieciowej i że zainstalowany jest sterownik drukarki.

 1. Kliknij przycisk na głównym pasku narzędzi lub kliknij Plik > Drukuj....
 2. W otwartym oknie dialogowym zdefiniuj ustawienia drukowania:
  • Drukarka — Wybierz jedno z dostępnych urządzeń drukujących.
  • Liczba kopii — Podaj liczbę kopii wydruku.
  • Strony do wydrukowania — Wskaż, które strony mają zostać wydrukowane (możesz wybrać wszystkie strony, konkretne strony lub przedział stron).
  • Ustawienia strony — Określ rozmiar i orientację papieru.
  • Skalowanie i pozycja — Określ ile stron dokumentu ma się mieścić na jednej stronie wydruku oraz zdefiniuj inne ustawienia drukowania, takie jak skalowanie obrazu i drukowanie dwustronne.
  • Czarno-biały — Wybierz tę opcję, jeśli chcesz wydrukować dokument czarno-biały.
  • Drukuj do pliku — Wybierz tę opcję, jeśli wszystkie strony dokumentu chcesz zapisać w pliku.
  • Drukuj adnotacje i znaczniki — Wybierz tę opcję, jeśli chcesz wydrukować komentarze.
 3. Kliknij Drukuj.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article