Typy dokumentów PDF

Funkcje dokumentu PDF zależą od programu, w którym dokument ten został utworzony. Niektóre dokumenty PDF można przeszukiwać i zawierają tekst, która da się kopiować, podczas gdy w innych dokumentach taka możliwość jest dostępna dopiero po otwarciu ich w specjalnym programie, takim jak ABBYY FineReader. Wyróżnia się trzy typy dokumentów PDF.

Dokumenty PDF zawierające obrazy stron

Dokumenty PDF zawierające tylko obrazy są tworzone z zeskanowanych papierowych dokumentów. Zawierają wyłącznie obrazy stron i nie zawierają warstwy tekstowej. Tego rodzaju plików PDF nie można przeszukiwać, a zawarty w nich tekst nie może być modyfikowany ani oznaczany w przeglądarkach dokumentów PDF.

ABBYY FineReader PDF 15 stosuje specjalny proces rozpoznawania w tle, który tworzy tymczasową warstwę tekstową w dokumentach zawierających tylko obrazy, umożliwiając przeszukiwanie i kopiowanie ich tekstu, a nawet edytowanie obrazów stron. Ponadto ABBYY FineReader PDF 15 umożliwia zapisanie tej warstwy tekstowej w dokumencie, aby tekst ten można było przeszukiwać i kopiować do innych aplikacji. Zobacz również: Ustawienia PDF.

Dokumenty PDF z możliwością przeszukiwania

Dokumenty PDF z możliwością przeszukiwania zawierają obrazy stron, pod którymi znajduje się niewidoczna warstwa tekstowa. Dokumenty tego typu są zazwyczaj tworzone przez zeskanowanie dokumentów papierowych, poddanie ich rozpoznawaniu i zapisanie rozpoznanego tekstu w warstwie tekstowej.

Po otwarciu w programie ABBYY FineReader dokument PDF zostaje przeanalizowany pod kątem zawartości nadającej się do użycia warstwy tekstowej. Zobacz również: Opcje OCR. Jeśli warstwa tekstowa jest obecna, to tekst dokumentu można przeszukiwać i kopiować w każdej aplikacji PDF. W odróżnieniu od wielu innych aplikacji PDF, ABBYY FineReader dodatkowo umożliwia edytowanie tekstu w przeszukiwalnych dokumentach PDF.

W programie ABBYY FineReader przeszukiwalne dokumenty PDF można utworzyć:

  1. dodając warstwę tekstową do dokumentu PDF zawierającego tylko obrazy;
  2. Konwertując dokumenty PDF i pliki obrazów na przeszukiwalny format PDF. W tym celu włącz opcję Tekst pod graficznym obrazem strony w grupie opcji Ustawienia przeszukiwalnych dokumentów PDF w ustawieniach formatu PDF. Zobacz również: Ustawienia PDF.

Dokumenty PDF, które zostały utworzone w innych aplikacjach

Przeszukiwalne dokumenty PDF można tworzyć z dokumentów w różnych edytowalnych formatach (np. DOCX). Dokumenty tego typu zawierają warstwę tekstową i obrazy, ale nie zawierają obrazów stron. Dokumenty te można przeszukiwać, a zawarte w nich tekst i obrazy można kopiować i edytować, pod warunkiem, że nie jest konieczne podanie hasła lub użytkownik zna wymagane hasło.

Dokumenty PDF tego typu można tworzyć:

  1. otwierając edytowalny dokument w programie, w którym został utworzony i zapisując go w formacie PDF;
  2. konwertując inny typ dokumentu PDF lub dokument w innym formacie na ten typ dokumentu PDF za pomocą programu ABBYY FineReader (w ustawieniach formatu PDF włącz opcję Tylko teksty i grafika w grupie opcji Ustawienia przeszukiwalnych dokumentów PDF). Zobacz również: Ustawienia PDF.

Otrzymany dokument będzie łatwiejszy w edycji niż inne typy dokumentów PDF, ale może wizualnie odbiegać od oryginału.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article