Pole listy

Pole listy umożliwia użytkownikowi wybór jednej lub większej liczby wartości z listy.

Aby dodać pole listy do formularza, włącz tryb edycji formularza i kliknij narzędzie .
Zobacz również: Dodawanie interaktywnych pól

Aby edytować pole listy, kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości... w menu skrótów.
Zobacz również: Edytowanie pól interaktywnych

Karta Ogólne

Karta Wygląd

Karta Lista pozycji

07.09.2020 20:12:25


Please leave your feedback about this article