Listruta

Listruta låter användaren välja ett eller flera värden från en lista.

För att lägga till en lista i ditt formulär, växla till redigeringsläget för formulär och klicka på verktyget .
Se även: Så lägger man till interaktiva fält

För att redigera en listruta, högerklicka på den och välj Egenskaper... i snabbmenyn.
Se även: Redigera interaktiva fält

Allmän flik

Fliken "Utseende"

Fliken "Listalternativ"

12/17/2020 1:21:53 AM


Please leave your feedback about this article