Textfält

Textfält är avsett för textdata.

För att lägga till textfält i ditt formulär, växla till redigeringsläget för formulär och klicka på verktyget .
Se även: Så lägger man till interaktiva fält

För att redigera ett textfält, högerklicka på det och välj Egenskaper... i snabbmenyn.
Se även: Så redigerar man interaktiva fält

Egenskaper för textfält

Allmän flik

Fliken "Utseende"

Formatflik

12/17/2020 1:21:53 AM


Please leave your feedback about this article