Tolkning av dokument

ABBYY FineReader använder optisk teckenigenkänning (OCR) för att konvertera bilder till redigerbar text. Innan OCR-tolkningen körs analyserar programmet strukturen i hela dokumentet och identifierar de områden som innehåller text, streckkoder, bilder och tabeller. För bästa OCR-resultat, välj rätt OCR-språk, tolkningsläge och utskriftstyp.

Som standard tolkas bilder i OCR-projekt automatiskt med hjälp av de aktuella inställningarna som valts i programmet.

Tips. Du kan inaktivera automatisk analys och OCR för nyligen tillagda bilder i Bildbehandling fliken i Alternativ dialogrutan (klicka på Verktyg > Alternativ... för att öppna denna dialogruta).

I vissa fall måste OCR-processen startas manuellt. Detta kan vara nödvändigt om t ex automatisk OCR är inaktiverad, om områden ritas ut manuellt på bilder eller om några av följande parametrar ändras i Alternativ dialogrutan:

  • OCR-språk i Språk fliken
  • OCR-alternativen på OCR fliken
  • de fonter som ska användas i OCR fliken

Så startar man OCR-processen manuellt:

  • knappen i huvudverktygsfältet, eller
  • klicka på Område > Tolka alla sidor.

Tips. För att tolka ett valt område eller sida, använd Område eller Område menyn eller högerklicka på det område eller den sida som ska visas i snabbmenyn.

Se även: :

12/17/2020 1:21:53 AM


Please leave your feedback about this article