PDF Editor

PDF-redigeringsverktyg i ABBYY FineReader är ett enkelt verktyg för att arbeta med PDF-dokument. Med PDF-redigeringsverktyget kan man visa PDF-dokument, söka efter text, ändra ordningen på sidor, lägga till eller ta bort sidor, redigera dokumenttext, kopiera bilder eller textfragment från PDF-dokument och klistra in dem i andra program, lägga till kommentarer i PDF-dokument samt skapa, fylla i och redigera interaktiva PDF-dokument. Du behöver inte konvertera din PDF till ett redigerbart format ens om den bara innehåller skanningar utan något textlager.

Kapitelinnehåll

12/17/2020 1:21:53 AM


Please leave your feedback about this article