PDF säkerhetsegenskaper

Vissa PDF-dokument kan skada din dator.

ABBYY FineReader har ett antal egenskaper som gör det säkrare att arbeta med PDF-dokument. Programmet ber dig bekräfta när du ska utföra följande potentiellt farliga åtgärder:

Om du litar på upphovsmannen bakom dokumentet klickar du på Tillåt och i annat fall på Avbryt.

Du kan också skydda din dator från skadlig JavaScript-kod genom att avaktivera JavaScript i PDF-dokument. För att avaktivera JavaScript öppnar du dialogrutan Alternativ och klickar på fliken Övrigt där du rensar alternativet Aktivera JavaScript i PDF-dokument. Hädanefter när du öppnar ett PDF-dokument med JavaScript kommer följande meddelande visas högst upp i fönstret:

Om du litar på personen eller enheten som skickat PDF-dokumentet till dig kan du aktivera JavaScript genom att välja något av följande alternativ från rullgardinslistan JavaScript-inställningar:

  • Aktivera endast JavaScript för detta dokument för att aktivera JavaScript medan det aktuella dokumentet är öppet.
  • Aktivera JavaScript för alla dokument för att öppna Alternativ där du kan aktivera JavaScript för alla dokument.

12/17/2020 1:21:53 AM


Please leave your feedback about this article