Installera och starta ABBYY FineReader

Installera ABBYY FineReader på en dator

  1. Dubbelklicka på filen Setup.exe på installationsskivan eller annan distributionsmedia.
  2. Följ instruktionerna på skärmen i installationsguiden.

Köra ABBYY FineReader PDF 15 över LAN

ABBYY FineReader kan installeras och användas på ett lokalt nätverk*. De automatiska installationsmetoderna ger dig snabbhet och flexibilitet när du installerar ABBYY FineReader i ett lokalt nätverk, eftersom du inte behöver installera programmet manuellt på varje dator i nätverket.

Installationen består av två steg. Först installeras programmet på servern. Programmet kan sedan installeras från servern med någon av följande fyra metoder:

  • Med hjälp av Active Directory
  • Med hjälp av Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM)
  • Från kommandoraden
  • Manuellt i interaktivt läge

Se Systemadministratörshandboken för mer information om att installera ABBYY FineReader på arbetsstationer med hjälp av licenshanteraren och hur man arbetar med programmet på ett lokalt nätverk.

Starta ABBYY FineReader

Starta ABBYY FineReader PDF 15:

  • Klicka på Start i Windows och klicka sedan på Alla applikationer > ABBYY FineReader PDF 15 (i Windows 10 klickar du på Start > Alla applikationer och sedan på ABBYY FineReader PDF 15).
  • Alternativt kan du högerklicka på en dokumentfil i Utforskaren (det måste vara en fil i något av de stödda formaten) och klicka sedan på Redigera med ABBYY FineReader PDF 15 eller Konvertera med ABBYY FineReader PDF 15 och välj ett av konverteringskommandona.

* Denna funktion är inte tillgänglig i vissa versioner av ABBYY FineReader. Se även: FineReader-sidan på ABBYY:s webbplats (http://www.ABBYY.com/FineReader/) för en lista över versioner och deras egenskaper.

17.12.2020 1:21:53


Please leave your feedback about this article