Signaturfält

Signaturfält låter användaren sätta sin digitala signatur på PDF-dokumentet.
Se även: Digital signatur

För att lägga till ett signaturfält i ditt formulär, växla till redigeringsläget för formulär och klicka på verktyget .
Se även: Så lägger man till interaktiva fält

För att redigera signaturfält, högerklicka på det och välj Egenskaper... i snabbmenyn.
Se även: Redigera interaktiva fält

Egenskaper för signaturfält

Allmän flik

Fliken "Utseende"

17.12.2020 1:21:53


Please leave your feedback about this article