Kopiera en del som en bild

För att kopiera en del av ett PDF-dokument som en bild:

  1. Använd muspekaren för att rita en rektangel omkring den del som du vill kopiera.
    Delen som du markerar måste befinna sig på en enskild sida.
  2. Klicka på ikonen på verktygsfältet som visas intill den markerade delen.    Alternativt kan du högerklicka på den markerade delen och klicka på Kopiera som bild snabbmenyn, eller använda snabbkommandot Ctrl+C.    Text från den markerade delen kommer att kopieras till klippbordet som en bild.
  3. Klistra in den kopierade bilden i önskad applikation.

12/17/2020 1:21:53 AM


Please leave your feedback about this article