Så kontrollerar och redigerar man texter

När OCR-processen är klar visas den tolkade texten i fönstret Text. De tolkade tecknen som är osäkra kommer att markeras så att du enkelt kan se OCR-fel och korrigera dem.

Du kan redigera tolkad text antingen direkt i fönstret Text eller i dialogrutan Verifiering (klicka på Område > Verifiera text... för att öppna dialogrutan). I dialogrutan Verifiering kan du granska osäkra tecken, korrigera stavningsfel och lägga till nya ord i användarordlistan.

I ABBYY FineReader kan du också ändra formateringen av utdatadokument. Om du vill formatera tolkad text ska du använda knapparna på huvudverktygsfältet i fönstret Text eller knapparna på panelen Textegenskaper (högerklicka någonstans i Text-fönstret och sedan på Egenskaper på snabbmenyn för att visa panelen).

Vid inläsning av en text kommer ABBYY FineReader att identifiera formaten som används i texten. Alla identifierade format visas på panelen Textegenskaper. Du kan redigera formaten för att snabbt ändra formateringen av hela texten. När du sparar tolkade texter i DOCX, ODT eller RTF är det möjligt att bevara alla existerande format.

Se även:

12/17/2020 1:21:53 AM


Please leave your feedback about this article