Teknisk support

Om du har några frågor gällande användningen av ABBYY FineReader som inte kan besvaras med hjälp av informationen i användarguiden eller hjälpen, vänligen se avsnittet "FAQ" i ABBYY:s kunskapsdatabas .

Om du fortfarande inte hittar svaret på din fråga, kontakta ABBYY:s tekniska support. Det går att skapa ett nytt supportärende via ett internetformulär på https://support.abbyy.com . Beskriv ditt problem i ärendet, så hjälper våra experter dig gärna.

Om det uppstått ett tekniskt fel, bifoga gärna en systemrapportfil till ditt supportärende. För att skapa en systemrapport, klicka på Hjälp > Om... > Systeminfo... > Spara... .

Om du av någon anledning inte kan generera en systemrapport, vänligen ange följande uppgifter i ditt ärende:

  • Serienumret på din kopia eller support-ID (klicka på Hjälp > Om... > Licensinfo för att hitta serienumret för dina kopia av produkten);
  • Versionsnumret på ditt exemplar (klicka på Hjälp > Om... );
  • Din Windows-version;
  • All annan information som du tycker är relevant.

Innan du kontaktar ABBYY:s tekniska support, se till att du har de senaste uppdateringarna för din version av ABBYY FineReader installerade. För att göra det, klicka på Hjälp > Sök efter uppdateringar .

Teknisk support ges endast av registrerade användare som omfattas av  produktens livscykelpolicy och policyn för teknisk support . För att registrera din kopia av produkten, gå till vår webbplats eller klicka på Hjälp > Registrera... i produkten.

17.12.2020 1:21:53


Please leave your feedback about this article