Automatisering och schemalaggning av OCR

  • Automatisk dokumentbehandling
    Bearbetning av flera dokument innebär ofta att samma åtgärder upprepas flera gånger. ABBYY FineReader har inbygda automatiska uppgifter. Om du behöver mer flexibilitet kan du skapa anpassade automatiska uppgifter från ett brett urval av bearbetningssteg.
  • Schemalagd behandling
    ABBYY FineReader kommer med ABBYY Hot Folder som är ett schemaläggningsprogram som låter dig bearbeta dokument när din dator inte används, t.ex. på natten. Schemalagda uppgifter kan skapas för specifika mappar och ha alla de nödvändiga inställningarna för bildöppning, tolkning och sparande.

17.12.2020 1:21:53


Please leave your feedback about this article