Αυτοματοποίηση και προγραμματισμός οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων

  • Αυτόματη επεξεργασία εγγράφων
    Η επεξεργασία πολλών εγγράφων συχνά σημαίνει την επανάληψη των ίδιων εργασιών πολλές φορές. Το ABBYY FineReader περιλαμβάνει ενσωματωμένες αυτοματοποιημένες εργασίες. Εάν χρειάζεστε μεγαλύτερη ευελιξία, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες αυτοματοποιημένες εργασίες από ένα ευρύ φάσμα διαθέσιμων βημάτων επεξεργασίας.
  • Προγραμματισμένη επεξεργασία
    Το ABBYY FineReader περιλαμβάνει τη λειτουργία ABBYY Hot Folder, μια εφαρμογή προγραμματισμού, η οποία σας παρέχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεστε έγγραφα όταν δεν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας, π.χ., κατά τις νυκτερινές ώρες. Προγραμματισμένες εργασίες μπορούν να δημιουργηθούν για συγκεκριμένους φακέλους και διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις ανοίγματος , αναγνώρισης και αποθήκευσης εικόνας.

17.12.2020 1:21:38


Please leave your feedback about this article