Προστασία εγγράφων PDF με κωδικούς πρόσβασης

Όταν δημιουργείτε ένα έγγραφο PDF, μπορείτε να ορίσετε κωδικούς πρόσβασης για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, επεξεργασία και εκτύπωση.

Περιεχόμενα κεφαλαίου

17.12.2020 1:21:38


Please leave your feedback about this article