Αντιγραφή δεδομένων από έγγραφα PDF

Το πρόγραμμα επεξεργασίας PDF σάς επιτρέπει να αντιγράψετε οποιαδήποτε περιοχή ενός εγγράφου PDF χωρίς την αναγνώριση όλου του εγγράφου ή τη μετατροπή του σε επεξεργάσιμη μορφή.

Μπορείτε να αντιγράψετε οποιαδήποτε περιοχή ως:

12/17/2020 1:21:38 AM


Please leave your feedback about this article