Εάν δεν αναγνωρίζεται κατακόρυφο ή αντεστραμμένο κείμενο

Ένα απόσπασμα του αναγνωρισμένου κειμένου μπορεί να περιέχει μεγάλο πλήθος σφαλμάτων εάν ο προσανατολισμός του αποσπάσματος εντοπίστηκε λανθασμένα ή εάν το κείμενο στο απόσπασμα είναι αντεστραμμένο (στην περίπτωση ανοιχτόχρωμου κειμένου εκτυπωμένο σε σκούρο φόντο).

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος:

  1. Στο παράθυρο Εικόνα, επιλέξτε την περιοχή ή το κελί πίνακα που περιέχει κατακόρυφο ή αντεστραμμένο κείμενο.
  2. Στο παράθυρο Ιδιότητες περιοχής (κάντε δεξί κλικ στην περιοχή και μετά επιλέξτε Ιδιότητες στο μενού συντόμευσης για να προβάλετε το παράθυρο), επιλέξτε:
    • την κατεύθυνση του κειμένου από την αναπτυσσόμενη λίστα Κατεύθυνση κειμένου Κινεζικής/Ιαπωνικής/Κορεατικής
      ή
    • Ανεστραμμένο από την αναπτυσσόμενη λίστα Αντιστροφή
  3. Εκτελέστε τη διαδικασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων ξανά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τις περιοχές,ανατρέξτε στην ενότητα Εάν οι περιοχές ανιχνεύονται λανθασμένα.

12/17/2020 1:21:38 AM


Please leave your feedback about this article