Επεξεργασία ιδιοτήτων περιοχής

Κατά την εκτέλεση της αυτόματης ανάλυσης του εγγράφου, το ABBYY FineReader εντοπίζει διαφορετικούς τύπους περιοχών στις σελίδες του εγγράφου, όπως πίνακες, εικόνες, κείμενο και γραμμικούς κώδικες. Το πρόγραμμα αναλύει επίσης τη δομή του εγγράφου και αναγνωρίζει τις επικεφαλίδες και άλλα στοιχεία της διάταξης όπως οι κεφαλίδες, τα υποσέλιδα, οι εικόνες και οι λεζάντες.

Μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα τις ιδιότητες που δεν έχουν καθοριστεί σωστά σε ορισμένες περιοχές κειμένου και πίνακα.

  1. Επιλέξτε μια περιοχή στο παράθυρο Εικόνα ή Εστίαση για να εμφανίσετε τις ιδιότητές του στο παράθυρο Ιδιότητες περιοχής. Αυτό το παράθυρο εμφανίζει τις εξής επεξεργάσιμες επιλογές:
  2. Αφότου πραγματοποιήσετε τις επιθυμητές αλλαγές, φροντίστε να αναγνωρίσετε το έγγραφο εκ νέου, ώστε οι αλλαγές που κάνατε στις περιοχές να αντικατοπτρίζονται στο αναγνωρισμένο κείμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές, βλ. Επεξεργασία περιοχών.

17.12.2020 1:21:38


Please leave your feedback about this article