Gebiedseigenschappen bewerken

Tijdens het verrichten van de automatische documentanalyse herkent ABBYY FineReader verschillende gebiedstypen op de pagina’s van het document, zoals tabel, illustratie, tekst, en barcode. Het programma analyseert ook de documentstructuur en identificeert titels en andere opmaakelementen zoals kop- en voetteksten, en bijschriften.

U kunt handmatig onjuist bepaalde eigenschappen verbeteren in sommige tekst- en tabel- gebieden.

  1. Selecteer een gebied in het afbeeldings- of IIn-/uitzoomen- deelvenster om de eigenschappen ervan weer te geven in het Gebiedseigenschappen deelvenster. Dit deelvenster toont de volgende bewerkbare eigenschappen:
  2. Nadat u de gewenste wijzigingen hebt aangebracht, moet u het document opnieuw herkennen, zodat de wijzigingen die u hebt aangebracht in de gebieden worden doorgevoerd in de herkende tekst.

Voor meer informatie over gebieden, zie Gebieden bewerken.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article