Illustraties invoegen en bewerken

Met de PDF-editor kunt u illustraties in elk type PDF-document invoegen.

  1. Klik op de knop op de PDF-gereedschappen- werkbalk.
  2. Selecteer een illustratie in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en klik op Openen-.
  3. Verplaats de illustratie naar de gewenste locatie op de pagina.

U kunt illustraties verplaatsen, draaien, verwijderen en vergroten/verkleinen. Als u een illustratie verplaatst, kan het op andere objecten op de pagina terechtkomen. Als u de illustratie naar de voorgrond wilt verplaatsen, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u Afbeelding naar voorgrond brengen.

Een illustratie verwijderen:

  • Om een illustratie in een normaal PDF-document te verwijderen, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u Verwijderen in het snelmenu.
  • U kunt een deel van de documentafbeelding verwijderen met alle bijbehorende onderdelen, inclusief illustraties. Om dit te doen, klikt u op het gereedschap in de PDF-gereedschappen- werkbalk en selecteert u het gebied dat u wilt verwijderen.

Het Wissen- gereedschap verwijdert illustraties en tekst, waarbij de lege ruimte automatisch wordt opgevuld met de juiste achtergrondkleur.

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article