Huidige datum en tijd op stempels en in kop- en voetregels

U kunt stempels en kop- en voetregels maken die de huidige datum weergeven. Gebruik de volgende tags in de stempelmanager of de kop- en voetregelsmanager.

Tag Voorbeeld
<d/> Datum in korte notatie 07.02.2013
<date/> Datum in lange notatie 7 februari 2013
<t12/> Tijd in 12-uursnotatie 9:22 PM
<t24/> Tijd in 24-uursnotatie 21:22
<time/> Tijd in de notatie uu:mm:ss 21:22:51

Standaard bepalen de landinstellingen van de computer de weergave van datum en tijd. U kunt een andere weergave instellen. Bijvoorbeeld <d=RUS/>, <date=USA/> of <time=ENG/>. Het resultaat ziet u meteen in het voorbeeldvenster.

Klik hier voor enkele voorbeelden.

U kunt een aangepaste weergave van de datum en de tijd opgeven.

Klik hier voor enkele voorbeelden.

U kunt de weergave van de datum en de tijd opgeven met de tags <date/> en <time/>.

<date/>-parameters

Voorbeeld
Jaar
%y Het jaar als een getal van 01 tot 99 (met voorloopnullen) 01
%#y Het jaar als een getal van 1 tot 99 (zonder voorloopnullen) 1
%Y Het jaar als een getal van 0001 tot 9999 (met voorloopnullen) 2013
%#Y Het jaar als een getal van 1 tot 9999 (zonder voorloopnullen) 2013
Maand
%b Verkorte namen van de maanden Feb
%B Volledige namen van de dagen Februari
%m De maand als een getal van 01 tot 12 (met voorloopnullen) 02
%#m De maand als een getal van 1 tot 12 (zonder voorloopnullen) 2
Dag van de maand
%d De dag als een getal van 01 tot 31 (met voorloopnullen) 07
%#d De dag als een getal van 1 tot 31 (zonder voorloopnullen) 7
Dag van de week
%a Verkorte namen van de dagen Di
%A Volledige namen van de dagen Dinsdag

<time/>-parameters

Voorbeeld
Uren
%H Uren in 24-uursnotatie (van 00 tot 23, met voorloopnullen) 07
%#H Uren in 24-uursnotatie (van 0 tot 23, zonder voorloopnullen) 7
%I Uren in 12-uursnotatie (van 01 tot 12, met voorloopnullen) 05
%#I Uren in 12-uursnotatie (van 1 tot 12, zonder voorloopnullen) 5
%p AM- of PM-indicatie voor 12-uursnotatie* AM
Minuten en seconden
%M Minuten als een getal van 00 tot 59 (met voorloopnullen) 04
%#M Minuten als een getal van 0 tot 59 (zonder voorloopnullen) 4
%S Seconden als een getal van 00 tot 59 (met voorloopnullen) 04
%#S Seconden als een getal van 0 tot 59 (zonder voorloopnullen) 4

Extra parameter

%%

Percentagesymbool

De landinstellingen wijzigen

______________________

* Alleen in de VS, Engeland, Hongarije en Tsjechië.

12/17/2020 1:21:47 AM


Please leave your feedback about this article