Vervolgkeuzelijst

Vervolgkeuzelijst geeft de gebruiker de mogelijkheid om een waarde uit de lijst te selecteren of een andere waarde in te voeren.

Als u een vervolgkeuzelijst aan uw formulier wilt toevoegen, schakelt u naar de formulierbewerkingsmodus en klikt u op het gereedschap .
Zie ook: Interactieve velden toevoegen

Als u een vervolgkeuzelijst wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op de vervolgkeuzelijst en selecteert u Eigenschappen... in het snelmenu.
Zie ook: Interactieve velden bewerken

Eigenschappen van vervolgkeuzelijst

Tabblad Algemeen

Tabblad Vormgeving

Tabblad Lijstitems

17.12.2020 1:21:47


Please leave your feedback about this article