Rullgardinslista

Rullgardinslista låter användaren välja ett värde från listan eller ange ett eget värde.

För att lägga till en rullgardinslista i ditt formulär, växla till läget för formulärredigering och klicka på verktyget .
Se även: Så lägger man till interaktiva fält

För att redigera en rullgardinslista, högerklicka på den och välj Egenskaper... i snabbmenyn.
Se även: Så redigerar man interaktiva fält

Egenskaper för rullgardinslista

Allmän flik

Fliken "Utseende"

Fliken "Listalternativ"

17.12.2020 1:21:53


Please leave your feedback about this article