Sökning i PDF-dokument

PDF Editor låter dig söka, markera, ersätta och redigera bort information. Sökningen genomförs inte bara i huvuddokumentets text, men även i kommentarer, sidhuvud och sidfot samt i dokumentets metadata. Tack vare bakgrundstolkning kan du utföra sökningar i alla PDF-dokument, även inlästa sådana. För att förenkla navigeringen bland sökresultaten så visas de i en separat panel. Ord och fraser som har hittats i dokumentets brödtext kommer att markeras. Det gör det enklare för dig att välja, ersätta eller redigera bort alla ord eller fraser som sökningen gett.

Kapitelinnehåll:

17.12.2020 1:21:53


Please leave your feedback about this article