Minska storleken på dina PDF-dokument

PDF-dokument som innehåller sidbilder eller en mängd bilder kan vara mycket stora. PDF-redigeraren låter dig minska storleken på sådana dokument.

  1. Klicka på Fil > Minska filstorlek....
  2. Följande alternativ är tillgängliga i dialogrutan som öppnas:
    • Bildkvalitet - Välj detta alternativ om du vill minska storleken på filen genom att minska bildkvaliteten inuti dokumentet.
    • Använd MRC-kompression (ange OCR-språk nedan) - Välj detta alternativ om du vill tillämpa algoritmen för MRC-komprimering på tolkade sidor, vilket minskar filstorleken avsevärt medan den visuella kvaliteten på sidbilderna bevaras.
    • OCR-språk - Se till att du väljer rätt OCR-språk.
  3. Klicka på Tillämpa.

Det komprimerade PDF-dokumentet kommer öppnas i ett nytt fönster.

12/17/2020 1:21:53 AM


Please leave your feedback about this article