Spara PDF-dokument

PDF Editor låter dig spara hela PDF-dokument eller utvalda sidor. Det finns olika alternativ för att spara.

  • För att spara ändringarna du gjort i ditt aktuella PDF-dokument klickar du på Fil > Spara. Alternativt kan du klicka på på huvudverktygsfältet.
  • För att spara ditt aktuella PDF-dokument med ett annat namn eller till en annan mapp klickar du på Fil > Spara som > PDF-dokument.... Alternativt kan du klicka på på huvudverktygsfältet och sedan på PDF-dokument....
  • För att spara ditt dokument som ett PDF-dokument där användare kommer kunna markera, kopiera och redigera innehåll klickar du på Fil > Spara som > Sökbart PDF-dokument. Alternativt kan du klicka på Spara som på huvudverktygsfältet och sedan på Sökbart PDF-dokument.
    Tack vare detta kommer ditt PDF-dokument konverteras till sökbar PDF med hjälp av de aktuella alternativen som valts för att spara. För att ändra alternativen för att spara, klicka på knappen Alternativ... i huvuddialogrutan och välj önskade alternativ för att spara på PDF-fliken.
  • För att spara ett PDF-dokument utan ett textlager (sådana PDF-dokument kan inte sökas och deras innehåll kan inte markeras, kopieras eller redigeras) klickar du på Fil > Spara som > PDF-bilddokument. Alternativt kan du klicka på Spara som på huvudverktygsfältet och sedan på PDF-bilddokument.
    Tack vare detta kommer ditt PDF-dokument konverteras till en bildbaserad PDF med hjälp av de aktuella alternativen som valts för att spara. För att ändra alternativen för att spara, klicka på knappen Alternativ... i huvuddialogrutan och välj önskade alternativ för att spara på PDF-fliken.

För att bara konvertera vissa sidor i ett dokument går du in under panelen SIDOR och väljer sidorna du vill spara. Klicka sedan på Spara som på snabbmenyn.

17.12.2020 1:21:53


Please leave your feedback about this article