Knapp

Knapp låter användaren initiera en åtgärd knuten till en given knapp.

För att lägga till en knapp i ditt formulär, växla till redigeringsläget för formulär och klicka på verktyget .
Se även: Så lägger man till interaktiva fält

För att redigera en knapp, högerklicka på knappen och välj Egenskaper... på snabbmenyn.
Se även: Redigera interaktiva fält

Egenskaper för knappar

Allmän flik

Fliken "Utseende"

Åtgärdsflik

Lägger till en ny åtgärd

Lista med möjliga åtgärder

Ändra en åtgärd

17.12.2020 1:21:53


Please leave your feedback about this article