Sökning efter nyckelord

För att göra en sökning efter nyckelord, gör så här:

 1. Klicka på -fliken i den vänstra panelen eller klicka på Visa > Sök för att öppna SÖK-panelen.
 2. I Hitta vad-textfältet, ange det ord eller den fras som du vill hitta.
  Ord eller fraser som motsvarar din sökning markeras i dokumentet.
  Sökresultaten kommer att ordnas i grupper (efter källa: text, kommentarer eller bokmärken) och du kommer att kunna markera hela grupper.
   
 3. Om så önskas, klicka på pilen intill -ikonen och välj något av följande:
  • Exakt matchning kommer endast att hitta ord som är en exakt matchning till det ord som du angav i sökfältet.
   Att t.ex. söka på ordet "correct" kommer inte hitta några ord som "incorrectly" eller "correction".
  • Matcha gemener/versaler kommer endast att hitta ord som matchar med stor eller liten inledande bokstav i din sökning.
   Att t.ex. söka på ordet "Editor" kommer inte att hitta ord som "editor" eller "EDITOR".

Du kan markera, stryka över och stryka under sökträffar i texten. För att göra detta, välj de orden i sökresultatet och klicka på respektive verktyg (markering, överstrykning eller understrykning).
Detta skapar kommentarer i PDF-dokumentet och kommer även att markera de eventuella ändringar som behöver göras i källdokumentet. Detta påverkar inte själva texten i ditt PDF-dokument.

För att byta den färg som används för märkning av text, klicka på pilen intill respektive verktyg och välj önskad färg ur färgpaletten som visas.

För att navigera till nästa/föregående sökträff, använd -knapparna. Du kan även välja nästa sökresultat genom att trycka på F3.

17.12.2020 1:21:53


Please leave your feedback about this article