Lägga till sidhuvud och sidfötter

PDF-redigeraren låter dig lägga till sidhuvud och sidfötter i PDF-dokument. Sidhuvud och sidfötter är återkommande text längst uppe eller nere på sidorna där du kan sätta sidnummer, namn på författaren, datum eller tidpunkt då dokumentet skapandes eller Bates-nummer som kan användas för dokumentindexering.

För att lägga till ett sidhuvud eller sidfot i ditt dokument:

  1. Klicka på knappen .
  2. Välj önskad typ av sidhuvud eller sidfot från rullgardinsmenyn.

Skapa sidhuvud/sidfot...

Redigera sidhuvuden/sidfötter...

Radera ett sidhuvud/sidfot från listan...

17.12.2020 1:21:53


Please leave your feedback about this article