Dela efter bokmärken

Med PDF Editor kan du dela ett PDF-dokument genom att använda dokumentets bokmärken. Ett nytt dokument kommer att skapas för varje bokmärke på toppnivå.

Gör så här för att dela ett PDF-dokument efter bokmärken:

 1. Använd PDF Editor för att öppna dokumentet, och välj sedan File > Dela dokumentet...
 2. I dialogrutan som öppnas:
  1. Ange Delningsmetod > Efter bokmärken (endast första nivån).
  2. Välj filbeteckningsmetod från Filnamn listrutan:
   • Samma som bokmärkets namn Namnger de nya dokumenten enligt bokmärkena. Som standard numreras de nya dokumentnamnen. Ange om numreringen ska hamna före eller efter namnet och specificera antalet siffror i numreringen.

    T.ex. kommer parametrarna "Numrering: Efter namn, Antal siffror: 3" att generera följande dokumentnamn: Introduction001.pdf, Chapter_1002.pdf, Chapter_2003.pdf o.s.v., där Introduction, Chapter_1, Chapter_2 är bokmärkenas namn.
    Genom att bocka ur Lägg till numrering kommer numreringen att inaktiveras.
   • Använd Anpassat namn för att ändra dokumentets namn vid behov.  Namnen på alla nya dokument numreras i slutet på filnamnet för att de ska vara unika. Ange om numreringen ska hamna före eller efter namnet och specificera antalet siffror i numreringen.

    T.ex. kommer parametrarna "Namn: Document, Numrering: Efter namn, Antal siffror: 3" att generera följande dokumentnamn: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf o.s.v.
    Källdokumentets namn används som standard.
  3. Spara de nya dokumenten i samma mapp som källdokumentet eller ange en annan plats.

   Bifogade filer kommer att skickas till en separat mapp som heter Bilagor i samma katalog. Bokmärken bevaras inte i de nya dokumenten.
 3. Klicka på Dela.

När delningen är klar kommer mappen som innehåller de nya dokumenten att öppnas i ett nytt fönster.

17.12.2020 1:21:53


Please leave your feedback about this article