Rozdělování podle záložek

V Editoru PDF lze rozdělit dokument PDF, v němž jsou použity pouze záložky první úrovně. Pro každou záložku první úrovně bude vytvořen jeden nový dokument.

Rozdělení dokumentu podle záložek se provádí následujícím způsobem:

 1. K otevření dokumentu použijte Editor PDF a poté zvolte Soubor > Rozdělit dokument...
 2. V dialogovém okně, které se otevře:
  1. Zadejte Způsob rozdělení > Podle záložek (pouze první úrovně).
  2. Zvolte způsob tvorby názvů souborů z Název souboru rozevíracího seznamu:
   • Stejný jako název záložky dává novým dokumentům názvy podle záložek. Ve výchozím nastavení jsou názvy dokumentů číslovány. Povolte číslování před, nebo za názvem a zadejte počet číslic.

     Např. parametry „Číslování: Za názvem, Počet číslic: 3“ vytvoří následující názvy dokumentů: Introduction001.pdf, Chapter_1002.pdf, Chapter_2003.pdf atd., kde Introduction.pdf, Chapter_1.pdf, Chapter_2.pdf jsou názvy záložek.
    Zrušením zaškrtnutí Přidat číslování zakážete číslování.
   • Pokud potřebujete změnit název dokumentu, použijte Vlastní název.  Názvy dokumentů se číslují na konci, aby každý byl vždy jedinečný. Povolte číslování před, nebo za názvem a zadejte počet číslic.

    Např. parametry „Název: Document, Číslování: Za názvem, Počet číslic: 3“ vytvoří následující názvy dokumentů: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf atd.
    Ve výchozím nastavení se používá název zdrojového dokumentu.
  3. Uložte nové dokumenty do složky se zdrojovým dokumentem, nebo zadejte jiné umístění.

   Přiložené soubory budou odeslány do samostatné složky s názvem Přílohy ve stejném adresáři. V nových dokumentech nejsou zachovány záložky.
 3. Klikněte na Rozdělit.

Po dokončení rozdělování se složka obsahující nové soubory otevře v novém okně.

12/17/2020 1:21:36 AM


Please leave your feedback about this article