Co je nového v aplikaci ABBYY FineReader PDF 15

Úpravy dokumentů PDF

 • Úpravy textu v odstavcích
  Úpravy textu v dokumentech PDF libovolných typů včetně naskenovaných lze nyní provádět i v rámci celého odstavce (bloku) textu, přičemž při přidání či odstranění text automaticky přechází z jednoho řádku do dalšího. Díky tomu máte při úpravách dostatečnou volnost a pohodlí podobně jako v textových editorech, jako je např. aplikace Microsoft Word.
 • Změny formátování textu
  Můžete měnit i formátování textu (typ a velikost písma, řez písma, barvu, řádkování, zarovnání textu a směr textu), a to buď pro celý odstavec nebo pouze pro jeho vybranou část.
 • Úpravy rozvržení stránky
  Lze dokonce změnit rozvržení libovolné stránky v dokumentu PDF. Můžete přidávat či odstraňovat odstavce (bloky textu), měnit polohu odstavců a rozšiřovat je, zužovat je, zvětšovat je i zmenšovat, aby se pohodlně vešly na stránku, a vše můžete krásně zarovnat. Tok textu se automaticky obnoví, aby vyhověl provedeným změnám rozvržení.
 • Úpravy buněk tabulky
  Každou buňku v tabulce lze nyní upravovat samostatně jako samostatný odstavec a obsah dalších buněk na stejném řádku taková úprava neovlivní.

Zobrazování dokumentů PDF

 • Rychlejší prohlížeč
  Prohlížeč souborů PDF v aplikaci FineReader je nyní 1,5× rychlejší. Otevírání libovolných typů dokumentů PDF je nyní přesně tak svižné, jak byste očekávali.

Vytváření souborů PDF

 • Vytváření interaktivních formulářů PDF
  Vytvářejte vlastní vyplnitelné formuláře PDF z prázdných dokumentů nebo přidáváním polí do stávajících dokumentů PDF. Volte mezi vyplnitelnými poli, rozevíracími seznamy, otázkami s více odpověďmi, tlačítky pro akce apod. Upravujte formuláře a měňte jejich uspořádání podle potřeby.

Převody dokumentů PDF

 • Detekce kvality textové vrstvy
  Byla přidána inteligentní detekce kvality textové vrstvy při práci s digitálními soubory PDF. Pokud je textová vrstva na stránce identifikována jako problematická (poškozená, s problémy se šifrováním apod.), FineReader použije k převodu takové stránky OCR a nebude se pokoušet vyjmout textovou vrstvu. Díky tomu lze při převodech plně digitálních PDF do formátů s možností úprav dosahovat nejpřesnějších možných výsledků.
 • Detekce textu v polích a anotacích
  Speciální mechanismus pro vyjímání textu z polí interaktivních formulářů PDF a typ anotací „Textové pole“ (také známých pod názvem „Psací stroj“) umožňují přesné a spolehlivé zachování textu při převodech takových PDF do formátů s možností úprav.
 • Vylepšené zachování rozvržení
  Rekonstrukce odstavců při převádění digitálních dokumentů PDF do formátů s možností úprav se také zlepšila.

Porovnávání dokumentů

 • Export v režimu sledování změn
  Funkce Porovnávání dokumentů dokáže nyní exportovat výsledky porovnávání do dokumentu aplikace Microsoft Word, přičemž rozdíly se zobrazují v režimu sledování změn, který se běžně používá v nejrůznějších organizacích, obzvláště v právní oblasti.
 • Ještě přesnější porovnávání
  Díky vylepšením převodů digitálních dokumentů PDF se porovnávání takových dokumentů s dokumenty v libovolném jiném podporovaném formátu provádí s ještě přesnějšími výsledky než dříve.
 • Nový jazyk pro porovnávání
  Nyní je k dispozici i porovnávání dokumentů v arménštině, takže celkem je podporováno porovnávání v 38 jazycích.

Vylepšené OCR

Díky nejnovější verzi technologie OCR společnosti ABBYY umožňuje aplikace FineReader 15 přesnější převody dokumentů pro japonštinu a korejštinu, zlepšené zachovávání struktury tabulek při ukládání podporovaných jazyků s psaním zprava doleva do aplikace Excel a lepší automatické označování při ukládání do formátu PDF s označováním (včetně PDF/UA).  

Vylepšení pro organizace

 • Licence pro vzdáleného uživatele
  Licence pro vzdáleného uživatele umožňuje používání aplikace FineReader s řešeními virtualizace plochy a aplikací, např. Microsoft Remote Desktop Services (RDS), Citrix XenApp a Citrix Virtual Apps and Desktops, která jsou založena na přístupu jmenovaného uživatele. Podrobnější informace naleznete v příručce aplikace FineReader pro správce.
 • Zlepšené přizpůsobování produktů s objekty zásad skupiny
  Seznam možností přizpůsobení aplikace FineReader pro specifické uživatele / pracovní stanice s využitím objektů zásad skupiny se rozšířil o následující možnosti:
  • definice max. počtu procesorů pracovní stanice využívaných aplikací FineReader,
  • nastavení časového rámce nečinnosti uživatele pro nucené uvolnění licence pro pracovní stanice využívající souběžné licence,
  • dostupnost šablon .admx+.adml.

Rádi bychom upřímně poděkovali všem uživatelům, kteří nám zaslali zpětnou vazbu a pomohli nám náš program zlepšit, rozšířit spektrum jeho funkcí a upravit ho tak, aby pro vás byl ještě užitečnější.

17.12.2020 1:21:36


Please leave your feedback about this article