Cloudové úložiště

Aplikace ABBYY FineReader zpracovává dokumenty PDF uložené v následujících umístěních cloudového úložiště: OneDrive, Google Drive a Dropbox.  Klient cloudového úložiště vytváří kopie souborů na vašem počítači a ty pak synchronizuje se serverem. Díky tomu můžete pracovat se soubory z cloudového úložiště stejným způsobem jako s běžnými dokumenty.

Dokument z cloudového úložiště zpracujete následujícím způsobem:

 1. Nainstalujte a řádně nastavte příslušný klient pro cloudové úložiště:
  • Microsoft OneDrive;
   Podrobnosti ohledně použití klienta OneDrive viz oficiální web společnosti Microsoft.
  • Google Drive;
   Podrobnosti ohledně použití klienta Google Drive client viz oficiální web Google.
  • Dropbox.
   Podrobnosti ohledně použití klienta Dropbox viz oficiální web Dropbox.

   Až klient nastavíte, objeví se v průzkumníku Windows adresář, který bude obsahovat všechny soubory, které jste dříve nahráli na své cloudové úložiště.
 2. V aplikaci ABBYY FineReader otevřete příslušný soubor PDF v daném adresáři, upravte ho a uložte.
  Další informace viz Editor PDF.

Následuje příklad práce s dokumentem PDF uloženým ve službě cloudového úložiště OneDrive.

Po instalaci a řádném nastavení klienta OneDrive byste měli na pevném disku svého počítače nalézt následující adresář:

V oblasti upozornění se objeví ikona a vaše soubory se začnou synchronizovat se serverem.

Tyto soubory budou označeny ikonou . Nezabírají prostor na vašem pevném disku a budou staženy během vaší práce v aplikace ABBYY FineReader.

 1. Otevřete jeden ze souborů z tohoto adresáře v aplikace ABBYY FineReader.
  Po jeho otevření bude stažen do vašeho počítače a označen ikonou .
 2. Proveďte změny v dokumentu a uložte ho.
  Následně proběhne synchronizace souboru s verzí, která je uložena na serveru. Soubor bude označen ikonou .
 3. Po úspěšném nahrání souboru do služby OneDrive bude opět označen ikonou .

Pokud si chcete poznačit nejdůležitější soubory a mít k nim stálý přístup, zvolte možnost Vždy zachovat na tomto zařízení z rozbalovací nabídky daných souborů. Tato volba označí soubory ikonou a budou tak k dispozici, i když nejste právě připojeni k internetu.

Vezměte na vědomí, že postup použití různých služeb cloudového úložiště může být odlišný od postupu popsaného výše.

12/17/2020 1:21:36 AM


Please leave your feedback about this article