Jak nastavit aplikaci ABBYY FineReader PDF 15 jako výchozí prohlížeč PDF

Nastavení aplikace ABBYY FineReader PDF 15 jako výchozího prohlížeče PDF:

  1. Klikněte na libovolný soubor PDF v Průzkumníku Windows pravým tlačítkem myši a poté klikněte v místní nabídce na možnost Vlastnosti.
    Otevře se dialogové okno Vlastnosti.
  2. Na kartě Obecné klikněte na tlačítko Změnit, aby se mohla změnit aplikace pro otevírání souborů PDF.
    Otevře se seznam aplikací.
  3. Ze seznamu aplikací zvolte ABBYY FineReader PDF 15.
    Poznámka. Pokud v seznamu ABBYY FineReader PDF 15 nevidíte, zkuste se posunout dolů. Pokud chcete zobrazit další aplikace, klikněte na možnost Další aplikace.
  4. Klikněte na tlačítko OK.

17.12.2020 1:21:36


Please leave your feedback about this article