Práce s interaktivními formuláři PDF

Interaktivní formuláře PDF představují užitečný nástroj pro shromažďování údajů. Lze je vyplňovat rychleji než tištěné formuláře a je méně pravděpodobné, že uživatelé při jejich vyplňování udělají chyby.

Interaktivní formuláře PDF mohou obsahovat následující typy polí: textová pole, rozevírací seznamy, zaškrtávací políčka, přepínače, tlačítka, podpisová pole a pole se seznamy.

Aplikace ABBYY FineReader PDF 15 obsahuje editor PDF, který umožňuje vyplňování, vytváření a úpravy interaktivních formulářů PDF.

S aplikací ABBYY FineReader PDF 15 můžete snadno tisknout vyplněné či prázdné formuláře, ukládat formuláře v různých formátech nebo je odesílat e-mailem.

Obsah kapitoly

12/17/2020 1:21:36 AM


Please leave your feedback about this article