Kopírování oblasti jako tabulky

Pokud chcete kopírovat oblast PDF dokumentu jako tabulku:

 1. Pomocí myši nakreslete obdélník kolem oblasti, kterou chcete kopírovat.
  Můžete označit tabulku nebo jakoukoli její část, ale i prostý text, a to i v obrázcích.
  Označená oblast musí být na jedné stránce.
 2. Klikněte na ikonu na panelu nástrojů, který se zobrazí vedle označené oblasti.  Případně můžete v označené oblasti kliknout pravým tlačítkem myši a poté kliknout Kopírovat jako tabulku do místní nabídky, nebo použít klávesovou zkratku Ctrl+Alt+C.
  Před kopírováním tabulky můžete změnit její strukturu.
 3. Vložte zkopírovanou tabulku do požadované aplikace.

Editor PDF vám umožňuje změny struktury tabulky před jejím zkopírováním. Můžete:

  • přidávat vertikální/horizontální oddělovače;
  • odstraňovat oddělovače;
  • rozdělovat/slučovat buňky tabulky.

Po rozpoznání textu v označené oblasti se vedle oblasti zobrazí panel nástrojů s nástroji pro úpravy tabulky.Použijte tyto nástroje ke změnám struktury tabulky a znovu klikněte na ikonu na panelu nástrojů pro úpravy tabulky. Upravená tabulka bude zkopírována do schránky.

V původním souboru nebudou v tabulce provedeny žádné změny.

Můžete upravovat tabulku v editoru OCR.

Pokud se data ve zkopírované tabulce významně liší od dat v původním dokumentu:

 • Pokud dokument nemá textovou vrstvu, zkontrolujte, zda jsou vybrány správné jazyky OCR.
 • Pokud je na stránce obsahující data, která chcete zkopírovat, textová vrstva špatné kvality, zaměňte textovou vrstvu za novou.

Nyní se pokuste znovu zkopírovat data.

12/17/2020 1:21:36 AM


Please leave your feedback about this article