Nastavení DjVu

K dispozici jsou následující nastavení:

Režim ukládání

Podle účelu, pro který hodláte dokument použít, vyberte jednu z následujících možností:

  • Text pod obrazem stránky
    Tato možnost uloží celou stránku jako obraz a umístí pod ni rozpoznaný text. Takto získáte dokument formátu DjVu s možností vyhledávání, který vypadá téměř stejně jako originál.
  • Pouze obraz stránky
    Tato možnost uloží přesný obraz stránky. Výstupní dokument bude vypadat téměř shodně s originálem, v textu však nebude možno vyhledávat.

Nastavení obrázků

Dokumenty, které obsahují velké množství obrázků, mohou být velmi velké. Kvalitu obrázků i velikost výsledného souboru lze snížit využitím možností v rozevíracím seznamu Kvalita obrázku.

Tip. Chcete-li změnit nastavení ukládání obrázků, klikněte na Vlastní.... V dialogovém okně Vlastní nastavení nastavte požadované volby ukládání a klikněte na OK.

Více vrstev

Formát DjVu používá speciální techniku komprese, která obraz stránky rozdělí do několika vrstev a na každou z nich aplikuje jinou metodu komprese. Ve výchozím nastavení aplikace ABBYY FineReader automaticky určí, je-li na stránce nutno použít vícevrstevnou kompresi (tj. možnost Více vrstev je nastavena naAutomaticky). Nastavte možnost Více vrstev na Vždy zap. v případě, že chcete použít vícevrstevnou kompresi na všechny stránky, nebo na Vždy vyp. v případě, že nechcete použít vícevrstevnou kompresi.

Zachovat metadata dokumentu, např. autory a klíčová slova

Zachovává při ukládání dokumentu jeho metadata. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnuta.

Chcete-li provést změny metadat dokumentu, klikněte na tlačítko Upravit metadata... a proveďte požadované změny. Poté klikněte na OK.

17.12.2020 1:21:36


Please leave your feedback about this article