Rozpoznávání textu psaného gotickým písmem

Aplikace ABBYY FineReader vám může pomoci s rozpoznáváním historických dokumentů a knih napsaných gotickým písmem v angličtině, němčině, francouzštině, italštině, španělštině a lotyštině. Níže je popsáno několik aspektů, v nichž se práce s takovými dokumenty liší od práce s běžnými dokumenty.

Jazyky, v nichž se rozpoznávají gotická písma

Při rozpoznávání textu napsaného v gotickému písmu používá program 6 následujících jazyků:

 1. Staroangličtina.
 2. Starofrancouzština.
 3. Staroněmčina.
 4. Staroitalština.
 5. Starošpanělština.
 6. Lotyšská Gotika.

Podporovaná gotická písma

Je možné, že bude nutno nainstalovat další písma OS Windows, aby se text v gotickém písmu zobrazil ve výsledcích roozpoznávání.

Aplikace ABBYY FineReader podporuje následující gotická písma:

 1. Textur/Textualis — frakturované písmo;
 2. Fraktur — frakturované písmé s tahy do úhlu;
 3. Schwabacher (švabach) — „lámané“ písmo, v němž jsou některá písmena psána oblými tahy.

Pokud nejsou nainstalována žádná gotická písma, výsledky rozpoznávání se zobrazí v písmu Arial, Times nebo Courier.

Pokyny pro rozpoznávání textu v gotickém písmu

Při rozpoznávání dokumentu obsahujícím gotické písmo postupujte následujícím způsobem:

 1. V okně editoru OCR zvolte možnost Další jazyky... z rozevíracího seznamu Jazyky na hlavním panelu nástrojů. V dialogovém okně Jazykový editor, které se otevře, zvolte možnost Zadat jazyky OCR ručně a ze seznamu vyberte odpovídající jazyk. Poté klikněte na možnost OK.

  Výběr několika jazyků rozpoznávání najednou (např. angličtiny a staroangličtiny, nebo němčiny a staroněmčiny) může negativně ovlivnit výsledky rozpoznávání. Tomu lze předejít tak, že se vybere pouze jazyk, který se použije při rozpoznávání gotického textu.
  Další informace o spuštění editoru OCR naleznete v části Spuštění editoru OCR.
 2. Naskenujte nebo otevřete obrázky.
  Další informace naleznete v části Získávání dokumentů.
 3. Klikněte na tlačítko na hlavním panelu nástrojů.

Výsledky rozpoznávání se zobrazí v okně Text.

Výsledky rozpoznávání se zobrazí v gotickém písmu, pokud byl zdrojový dokument napsán podporovaným písmem, které je nainstalováno ve vašem zařízení. Pokud tomu tak není, použije se písmo Arial, Times nebo Courier.

V případě potřeby změňte písmo výsledků:

 1. Vyberte odpovídající text.
 2. Klikněte na možnost Vlastnosti v místní nabídce pro daný text.
 3. Na panelu Vlastnosti textu vyberte ze seznamu odpovídající písmo.

Text dokumentu se zobrazí v uvedeném písmu.

12/17/2020 1:21:36 AM


Please leave your feedback about this article