Ochrana údajů

Respektujeme vaše soukromí a vynakládáme velké úsilí na ochranu vašich údajů. Budeme shromažďovat, zpracovávat a používat jakékoli údaje, které od vás získáme, pod podmínkou zachování důvěrnosti a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

E-mailové zprávy obsahující zprávy o produktech, informace o cenách, speciální nabídky a další informace o společnosti a produktech vám budeme zasílat pouze v případě, že se zasíláním takových informací z naší strany souhlasíte, což vyjádříte volbou odpovídající možnosti v dialogovém okně registrace produktu. Můžete nás kdykoli požádat o odstranění vaší e-mailové adresy ze seznamu e-mailových adres.

17.12.2020 1:21:36


Please leave your feedback about this article