Ochrana údajov

Rešpektujeme vaše súkromie a dbáme o ochranu vašich informácií. Všetky údaje, ktoré sme od vás získali, budeme zhromažďovať, spracovávať a používať pod podmienkou dôvernosti a v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Budeme vám posielať e-mailové správy obsahujúce novinky o produktoch, cenách, špeciálnych ponukách a ostatné informácie o spoločnosti a produktoch len vtedy, ak s tým budete súhlasiť tým, že vyberiete príslušnú možnosť v dialógovom okne registrácie produktu. Môžete nás kedykoľvek požiadať, aby sme odstránili vašu e-mailovú adresu zo zoznamu adresátov.

12/17/2020 1:21:50 AM


Please leave your feedback about this article