Skenovanie a ukladanie dokumentov

Na vytvorenie digitálnych dokumentov v rôznych formátoch môžete použiť úlohy na karte Skenovať okna Nová úloha. Na získanie snímok dokumentov budete potrebovať skener alebo digitálny fotoaparát.

 1. Vyberte kartu Skenovať a kliknite na úlohu:
  • Skenovať do editora OCR otvorí skeny v programe OCR Editor.
  • Skenovať do súboru PDF vytvorí súbory PDF zo snímok získaných zo skenera alebo digitálneho fotoaparátu.
  • Skenovať do programu Microsoft Word vytvorí dokumenty programu Microsoft Word zo snímok získaných zo skenera alebo digitálneho fotoaparátu.
  • Skenovať do programu Microsoft Excel vytvorí dokumenty programu Microsoft Excel zo snímok získaných zo skenera alebo digitálneho fotoaparátu.
  • Skenovať do súboru s obrazmi vytvorí dokumenty obsahujúce iba snímky zo snímok získaných zo skenera alebo digitálneho fotoaparátu.
  • Skenovať do iných formátov vytvorí dokumenty v populárnych formátoch, ako sú *.odt, *.pptx, *.epub a *.html, zo snímok získaných zo skenera alebo digitálneho fotoaparátu.
 2. Vyberte zariadenie a určte nastavenia skenovania.
 3. Kliknite na tlačidlo Ukážka alebo kliknite hocikde v oblasti snímky.
 4. Skontrolujte snímku. Ak nie ste spokojní s kvalitou snímky, zmeňte nastavenia skenovania a opäť kliknite na tlačidlo Ukážka.
 5. Zadajte nastavenia špecifické pre vybraný formát.
  Tieto nastavenia určujú vzhľad a vlastnosti výstupného dokumentu.
 6. Kliknite na tlačidlo Skenovať do <format>.
 7. Keď sa začne skenovanie, zobrazí sa dialógové okno s indikátorom priebehu a tipmi.
 8. Po naskenovaní strany sa zobrazí dialógové okno s požiadavkou na zadanie toho, čo sa má urobiť v ďalšom kroku.
  Kliknite na Skenovať znovu na skenovanie ďalších strán s aktuálnymi nastaveniami alebo kliknite na Ukončiť skenovanie na zatvorenie dialógového okna.
 9. V závislosti od úlohy, ktorú ste vybrali v kroku číslo 1, sa naskenované snímky:
  • Spracujú a pridajú do projektu OCR v programe OCR Editor.
  • Spracujú a prevedú do formátu PDF. Zadajte priečinok, do ktorého chcete uložiť výsledný dokument. Dokument zostane otvorený v programe OCR Editor.
  • Spracujú a prevedú na vybraný formát. Zadajte priečinok, do ktorého chcete uložiť výsledný dokument. Dokument zostane otvorený v programe OCR Editor.

Pozrite tiež: :

17.12.2020 1:21:50


Please leave your feedback about this article