Ukladanie snímok

Program ABBYY FineReader vám umožňuje ukladať rozpoznaný text a snímky strán vrátane skenov.

Jednu alebo viacero snímok uložíte takto:

 1. V table STRANY vyberte strany, ktoré chcete uložiť.
 2. Kliknite na Súbor > Uložiť ako > Snímky strany....
 3. Otvorí sa dialógové okno. V ňom vyberte disk a priečinok, kam sa má súbor uložiť.
 4. Vyberte formát snímky, do ktorého sa snímka má uložiť.
  Ak chcete do jedného súboru uložiť viacero strán, vyberte formát TIFF a vyberte Vytvoriť jeden súbor pre všetky strany.
  Podrobné informácie nájdete v časti Podporované formáty obrázkov.
 5. Zadajte názov súboru a kliknite na Uložiť.

Tip. Pri ukladaní vo formáte TIFF môžete vybrať obrazový formát, do ktorého sa snímka uloží, a spôsob kompresie. Kompresia snímky umožňuje zmenšiť veľkosť súboru. Metódy používané na kompresiu obrázkov sa od seba odlišujú kompresným pomerom a stratou informácií. Výber metódy kompresie ovplyvňujú dva faktory: výsledná kvalita snímky a veľkosť súboru.

Program ABBYY FineReader ponúka nasledujúce metódy kompresie:

 • ZIP Nedôjde k žiadnej strate dát. Tento kompresný algoritmus sa používa na snímky obsahujúce veľké časti s jednou farbou. Tento kompresný algoritmus sa používa napríklad pri kompresii snímok obrazovky a čiernobielych obrázkov.
 • JPEG Tento kompresný algoritmus sa používa v prípade sivých a farebných obrázkov, napríklad fotografií. Táto metóda je založená na kompresii s vysokou hustotou, to však vedie k strate údajov a zhoršeniu kvality snímky (rozostrené kontúry a horšia farebná paleta).
 • CCITT skupina 4 Nedôjde k žiadnej strate dát. Tento kompresný algoritmus sa bežne používa v prípade čiernobielych snímok vytvorených v grafických programoch alebo naskenovaných snímok. CCITT skupina 4 je bežne používaná kompresná metóda, ktorá je vhodná pre takmer všetky obrázky.
 • Packbits Nedôjde k žiadnej strate dát. Tento kompresný algoritmus sa používa pri čiernobielych skenoch.
 • LZW Nedôjde k žiadnej strate dát. Tento kompresný algoritmus sa používa pre grafický dizajn a obrázky v odtieňoch sivej.

Pri ukladaní súborov PDF obsahujúcich iba snímky program používa parametre, ktoré ste špecifikovali na karte Nastavenia formátu > PDF dialógového okna Možnosti (kliknite na Nástroje > Možnosti..., aby sa toto dialógové okno otvorilo).

12/17/2020 1:21:50 AM


Please leave your feedback about this article