Odstraňovanie dôverných informácií

Pomocou programu ABBYY FineReader PDF 15 môžete z rozpoznaných textov odstrániť dôverné informácie.

  1. Kliknite na Nástroje > Režim opráv alebo kliknite na tlačidlo v hlavnom paneli nástrojov v hornej časti tably Text.
  2. V table Text pomocou značkovača začiernite text, ktorý chcete skryť.
    Tip. Ak omylom začiernite nejaké znaky, ktoré nechcete začierniť, môžete poslednú úpravu vrátiť späť stlačením klávesov Ctrl+Z alebo kliknutím na tlačidlo Späť v hlavnom paneli nástrojov.
  3. Uložte dokument.

Upravený text bude vo výstupnom dokumente vybodkovaný. Ak vybratý formát ukladania podporuje farby textu a pozadia, fragmenty upraveného textu sa zobrazia ako čierne obdĺžniky.

Ak chcete vypnúť režim úprav, buď

  • Ešte raz kliknite na Nástroje > Režim opráv alebo
  • Kliknite na tlačidlo v hlavnom paneli nástrojov.

12/17/2020 1:21:50 AM


Please leave your feedback about this article