Obrázkový podpis

Program ABBYY FineReader umožňuje pridať obrázkové podpisy do dokumentov PDF.

  1. V paneli nástrojov Nástroje PDF kliknite na > Vytvoriť podpis zo snímky....
    Ak ste už vytvorili podpisy, vyberte podpis zo zoznamu dostupných podpisov. Môžete tiež kliknúť na Iný podpis > Vytvoriť podpis zo snímky....
  2. V dialógovom okne Vytvoriť podpis zo snímky kliknutím na Otvoriť snímku vyberte súbor so snímkou alebo kliknutím na Vložiť obrázok zo schránky vložte podpis momentálne uložený v schránke.
  3. Môžete zmeniť veľkosť podpisu a spriehľadniť pozadie.
  4. Kliknite na Uložiť.
  5. Umiestnite podpis na miesto, kde sa má na strane zobrazovať.
  6. Môžete zmeniť veľkosť podpisu, otočiť ho alebo ho presunúť na iné miesto v dokumente.

V dôsledku toho sa obrázkový podpis zobrazí v dokumente.

Do dokumentu môžete pridať ľubovoľný počet podpisov.

Obrázkový podpis môžete upraviť alebo odstrániť. Pozrite tiež: Textový podpis.

17.12.2020 1:21:50


Please leave your feedback about this article