Vytváranie dokumentov PDF z vybraných strán

Program PDF Editor umožňuje vytvárať dokumenty PDF z vybratých strán.

  1. V table STRANY vyberte strany, z ktorých chcete vytvoriť súbor PDF.
  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na strany a kliknite na Vytvoriť PDF z vybratých strán v ponuke skratiek.
  3. Vytvorený dokument sa otvorí v novom okne programu PDF Editor.

12/17/2020 1:21:50 AM


Please leave your feedback about this article