Ukladanie vo formáte PDF/A

Program PDF Editor umožňuje ukladať dokumenty vo formáte PDF/A, čo je formát určený na dlhodobé uchovávanie.

Dokumenty PDF/A obsahujú všetky informácie potrebné na ich správne zobrazenie:

 • Všetky písma sú vložené do dokumentu (okrem písem pre neviditeľný text).
 • Používajú sa iba písma, ktoré je možné vkladať.
 • Farby sa zobrazujú správne bez ohľadu na zariadenie.
 • Metadáta použité v dokumente spĺňajú príslušné štandardy.

Nasledujúce prvky nie sú podporované:

 • audio, video a 3D objekty
 • skripty
 • šifrovanie
 • prepojenia na externý obsah
 • obsah chránený autorskými právami (napr. LZW).

Uloženie dokumentu PDF do formátu PDF/A:

 1. Kliknite na Súbor > Uložiť ako > Dokument PDF.... Môžete tiež kliknúť na tlačidlo v hlavnom paneli nástrojov a potom kliknite na Dokument PDF....
 2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, zadajte názov a umiestnenie dokumentu.
 3. Vyberte Vytvoriť dokument PDF/A a potom v rozbaľovacom zozname vyberte verziu formátu PDF/A.
 4. Kliknite na Uložiť.

Dokumenty vyhovujúce štandardu PDF/A môžete vytvoriť z rôznych formátov. Pozrite tiež: Vytváranie dokumentov PDF.

Verzie PDF/A

PDF/A-1

PDF/A-2 PDF/A-3
B, A B, A, U B, A, U
 • 2005: PDF/A-1 je založený na formáte PDF 1.4 a podporuje nasledujúce funkcie:
  • A – prístupné (accessible) – dodatočné požiadavky dokumentu (značky)
  • B – základné (basic) – základná úroveň súladu

ISO 19005-1:2005 (Cor 1: 2007, Cor 2: 2011).

 • 2011: PDF/A-2 je založený na formáte PDF 1.7 a podporuje ďalšie funkcie:
  • U - Unicode
  • kompresia JPEG2000
  • priehľadnosť
  • prílohy PDF/A
  • digitálne podpisy

ISO 19005-2:2011.

 • 2012: PDF/A-3 podporuje ďalšie funkcie:
  • súborové prílohy v akomkoľvek formáte

ISO 19005-3:2012.

12/17/2020 1:21:50 AM


Please leave your feedback about this article