Čo nové prináša program ABBYY FineReader PDF 15

Úpravy dokumentov PDF

 • Úprava textu v odsekoch
  Úprava textu v dokumentoch PDF ľubovoľných typov vrátane naskenovaných dokumentov sa teraz môže robiť v rámci celého odseku (bloku) textu, ktorý pri pridávaní alebo odstraňovaní textu automaticky plynie z riadka do riadka, pričom vám poskytuje voľnosť a pohodlnosť podobnú textovým editorom ako Microsoft Word.
 • Zmena formátovania textu
  Môžete tiež zmeniť formátovanie textu (typ a veľkosť písma, rez písma, farbu, riadkovanie, zarovnanie a smer textu) pre celý odsek alebo len pre vybratú časť.
 • Úprava rozloženia strany
  V PDF môžete dokonca zmeniť aj rozloženie ktorejkoľvek strany. Môžete pridávať alebo odstraňovať odseky (bloky textu), meniť polohu odsekov a rozširovať ich, zužovať ich, posunúť vyššie alebo nižšie, aby ste ich usporiadali na strane a všetko pekne zarovnali. Text bude automaticky plynúť, aby pasoval do vykonaných zmien rozloženia.
 • Úprava buniek tabuliek
  Každú bunku v tabuľke je teraz možné upravovať jednotlivo ako samostatný odsek a neovplyvní obsah v ostatných bunkách v tom istom riadku.

Zobrazovanie dokumentov PDF

 • Rýchlejší zobrazovač
  Zobrazovač PDF programu FineReader je 1,5-krát rýchlejší. Otváranie akýchkoľvek typov dokumentov PDF je teraz také svižné, ako očakávate.

Creating PDFs

 • Creating interactive PDF forms
  Create your own fillable PDF forms from a blank document or by adding fields to an existing PDF. Choose from fillable fields, drop-down lists, multiple-choice questions, action buttons, and more. Edit and rearrange the forms as needed.

Konverzia dokumentov PDF

 • Detekcia kvality textovej vrstvy
  Bola pridaná inteligentná detekcia kvality textovej vrstvy pri práci s digitálnymi dokumentmi PDF. Ak sa textová vrstva na strane identifikuje ako problematická (poškodená, má problémy s kódovaním atď.), program FineReader použije na konverziu takejto strany rozpoznávanie OCR namiesto extrahovania textovej vrstvy. Toto umožňuje získať čo najpresnejšie výsledky pri konverzii digitálnych súborov PDF na upraviteľné formáty.
 • Detekcia textu v poliach a poznámkach
  Špeciálny mechanizmus extrakcie textov z polí interaktívneho formulára PDF a poznámok typu „textové pole“ (nazývané aj „písací stroj“) umožňuje ich presné a spoľahlivé zachovanie pri konverzii takýchto súborov PDF do upraviteľných formátov.
 • Vylepšené zachovanie rozloženia
  Zlepšila sa aj rekonštrukcia odsekov pri konverzii digitálnych dokumentov PDF do upraviteľných formátov.

Porovnávanie dokumentov

 • Exportovanie v režime sledovania zmien
  Porovnávanie dokumentov teraz môže exportovať výsledky porovnávania do dokumentu Microsoft Word s rozdielmi zobrazenými v režime sledovania zmien, ktorý sa bežne používa v organizáciách a najmä v právnickom odvetví.
 • Ešte presnejšie porovnávanie
  Vďaka vylepšeniam pri konverzii digitálnych dokumentov PDF sa porovnanie takýchto dokumentov s akýmkoľvek iným typom podporovaných formátov vykonáva ešte presnejšie ako predtým.
 • Nový jazyk porovnávania
  Teraz je možné porovnávanie dokumentov v arménskom jazyku v rámci celkového počtu 38 podporovaných jazykov porovnávania.

Vylepšené rozpoznávanie OCR

Vďaka najnovšej verzii technológie rozpoznávania OCR spoločnosti ABBYY poskytuje program FineReader 15 presnejšiu konverziu dokumentov pre japonský a kórejský jazyk, vylepšené uchovávanie štruktúry tabuliek pri ukladaní do programu Excel pre podporované jazyky písané sprava doľava a lepšie automatické označovanie pri ukladaní do označených súborov PDF (vrátane formátu PDF/UA).  

Vylepšenia pre organizácie

 • Vzdialená používateľská licencia
  Vzdialená používateľská licencia umožňuje používanie programu FineReader s riešeniami virtualizácie pracovných plôch a aplikácií ako napríklad Microsoft Remote Desktop Services (RDS), Citrix XenApp a Citrix Virtual Apps and Desktops na základe pomenovaného používateľského prístupu. Podrobné informácie nájdete v Príručke správcu programu FineReader.
 • Vylepšené prispôsobenie produktu s GPO
  Zoznam možností prispôsobenia programu FineReader pre konkrétnych používateľov/pracovné stanice pomocou GPO (Group Policy Objects – objekty skupinovej politiky) bol rozšírený o nasledujúce možnosti:
  • Definujte maximálny počet procesorov pracovnej stanice využívaných programom FineReader
  • Nastavte časový limit nečinnosti používateľa na vynútené uvoľnenie licencie pre pracovné stanice, ktoré používajú súbežné licencie
  • Sú k dispozícii šablóny .admx + .adml

Chceme poďakovať všetkým používateľom, ktorí nám poskytli spätnú väzbu a pomohli nám vylepšiť program, vďaka čomu sú jeho možnosti väčšie a užitočnejšie.

12/17/2020 1:21:50 AM


Please leave your feedback about this article