Какво е новото в ABBYY FineReader PDF 15

Редактиране на PDF документи

 • Редактиране на текст в параграфи
  Редактирането на текст в PDF документи от всякакъв тип, включително сканираните, сега може да се извърши в рамките на цял параграф (блок) от текст, който автоматично преминава от ред на ред при добавяне или изтриване на текст, като Ви предоставя свобода на редактиране и удобство, подобни на текстовите процесори, като Microsoft Word.
 • Промяна на форматирането на текст
  Можете също да промените форматирането на текста (типа, размера, начертанието на шрифта, цвета, междуредието, подравняването на текста и посоката) за целия параграф или само за избрания фрагмент от него.
 • Редактиране на оформлението на страница
  Можете дори да промените оформлението на всяка страница в PDF документ. Можете да добавяте или изтривате параграфи (блокове от текст), да променяте позицията на параграфите и да ги правите по-широки, по-тесни, по-високи или по-ниски, за да ги подредите на страницата и да подравните всичко добре. Текстът ще се прехвърля автоматично, за да съответства на промените в оформлението, които правите.
 • Редактиране на клетки от таблица
  Всяка клетка в таблицата може да бъде редактирана индивидуално, като отделен параграф, без това да повлиява на съдържанието в другите клетки на същия ред.

Предварителен преглед на PDF документи

 • По-бърз визуализатор
  Визуализаторът за PDF на FineReader е вече 1,5 пъти по-бърз. Отварянето на всички видове PDF документи сега е толкова гъвкаво, колкото бихте очаквали.

Creating PDFs

 • Creating interactive PDF forms
  Create your own fillable PDF forms from a blank document or by adding fields to an existing PDF. Choose from fillable fields, drop-down lists, multiple-choice questions, action buttons, and more. Edit and rearrange the forms as needed.

Конвертиране на PDF документи

 • Откриване на качеството на текстовия слой
  Добавено е интелигентно откриване на качеството на текстовите слоеве при работа с цифрови PDF файлове. Ако текстов слой в дадена страница е идентифициран като проблематичен (повреден, имащ проблеми с кодирането и т.н.), FineReader прилага OCR за конвертиране на такава страница, вместо да извлича текстов слой. Така получавате най-точни резултати при конвертиране на цифрови PDF файлове в редактируеми формати.
 • Откриване на текст в полета и анотации
  Специален механизъм за извличане на текст от полета на интерактивен PDF формуляр и анотации от типа „Текстово поле“ (известно още като „Пишеща машина“) му позволява да се запази точно и надеждно при конвертиране на такива PDF файлове в редактируеми формати.
 • Подобрено запазване на оформлението
  Подобрена е и реконструкцията на параграфите при конвертиране на цифрови PDF документи в редактируеми формати.

Сравняване на документи

 • Експортиране в режим на проследяване на промените
  При сравняването на документи резултатите от сравненията вече могат да експортират в документ на Microsoft Word, като разликите се показват в режим на проследяване на промените, който обикновено се използва в организации, и по-специално в правната индустрия.
 • Още по-прецизно сравняване
  Благодарение на подобренията в конвертирането на цифрови PDF документи сравнението на такива документи с всеки друг тип поддържани формати се извършва още по-точно, отколкото преди.
 • Нов език за сравняване
  Сега е възможно сравняване на документи на арменски език, така че вече се поддържат общо 38 езика в режим на сравнение.

Подобрено разпознаване на документи

Благодарение на най-новата версия на технологията на ABBYY за разпознаване FineReader 15 осигурява по-прецизно конвертиране на документи за японски и корейски езици, подобрено запазване на структурата на таблицата при записване в Excel за поддържани езици за писане отдясно наляво, по-добро автоматично маркиране при съхраняване в маркирани PDF файлове (включително PDF/UA).  

Подобрения за организациите

 • Лиценз за отдалечен потребител
  Лицензът за отдалечен потребител позволява използването на FineReader с решения за десктоп и виртуализация на приложения, като Microsoft Remote Desktop Services (RDS), Citrix XenApp и Citrix Virtual Apps and Desktops, базирани на потребителски достъп. За подробна информация вижте ръководството на администратора на FineReader.
 • Подобрена персонализация на продукта с обект с групови правила
  Списъкът на възможностите за персонализиране на FineReader за конкретни потребители/работни станции с помощта на GPO (обекти с групови правила) бе разширен със следните опции:
  • Определяне на максималния брой процесори на работната станция, използвани от FineReader
  • Задаване на време на изчакване при неактивност на потребителя за принудително освобождаване на лиценза за работни станции, които използват конкурентни лицензи
  • Налични са шаблони .admx + .adml

Искаме да изразим искрените си благодарности на всички потребители, които дадоха своя принос с отзивите си и помогнаха за подобряването на програмата, с което направихме нейните възможности по-широки и по-полезни за Вас.

12/17/2020 1:21:35 AM


Please leave your feedback about this article